Appoint ne demek?

"Appoint" kelimesi, "atamak" veya "belirlemek" anlamına gelir ve genellikle resmi bir göreve, pozisyona veya özel bir görev için bir kişiyi atamak veya seçmek bağlamında kullanılır.

Mecazi anlamı yoktur; genellikle doğrudan bir atama işlemini veya birisini belirli bir role veya göreve yerleştirme eylemini ifade eder.İşte "appoint" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The president will appoint a new ambassador to France.

Cumhurbaşkanı, Fransa'ya yeni bir büyükelçi atayacak.


She was appointed as the head of the marketing department.

Pazarlama departmanının başına atandı.


We need to appoint someone to handle these inquiries.

Bu sorularla ilgilenecek birini atamamız gerekiyor.


The board has the authority to appoint the CEO.

Yönetim kurulunun CEO'yu atama yetkisi vardır.


He appointed her to lead the new project.

Onu yeni projeyi yönetmesi için atadı.

Yorumlar