Appointed ne demek?

"Appointed" kelimesi, "appoint" (atamak, belirlemek) fiilinin geçmiş zaman veya sıfat formudur ve Türkçede "atanmış", "belirlenmiş" anlamına gelir.

Bu terim genellikle bir kişinin resmi olarak bir göreve veya pozisyona atanmış olduğunu ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle doğrudan bir atama işlemini veya bir kişinin belirli bir role veya göreve resmi olarak yerleştirilmesini tanımlar.İşte "appointed" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She was appointed as the new CEO last month.

Geçen ay yeni CEO olarak atandı.


The committee appointed him to oversee the audit.

Komite, denetimi denetlemesi için onu atadı.


A new director has been appointed to lead the project.

Projeyi yönetmek için yeni bir direktör atandı.


He was appointed by the president to serve as an advisor.

Başkan tarafından danışman olarak görev yapması için atandı.


The appointed time for the meeting was 3 PM.

Toplantının belirlenen saati 3 PM idi.

Yorumlar