Appointee ne demek?

"Appointee" kelimesi, "appoint" (atamak, belirlemek) fiilinden türetilmiş bir isim olup "atanan kişi" veya "atama ile göreve getirilen" anlamına gelir.

Türkçede bu ifade, genellikle resmi bir atama sonucunda bir pozisyon veya görevi üstlenen kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle doğrudan bir atama sonucunda o pozisyona getirilen kişileri ifade eder.İşte "appointee" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appointee to the board of directors has extensive experience in finance.

Yönetim kurulu üyeliğine atanan kişinin finans alanında geniş bir deneyimi var.


She is the new appointee for the role of Human Resources Manager.

İnsan Kaynakları Müdürü rolü için yeni atanan kişi o.


Each appointee must undergo a thorough background check.

Her atanan kişinin detaylı bir arka plan kontrolünden geçmesi gerekir.


The recent appointees have brought fresh ideas to the committee.

Son atananlar, komiteye yeni fikirler getirdi.


The appointee has the responsibility to lead the project to success.

Atanan kişinin projeyi başarıya ulaştırma sorumluluğu vardır.

Yorumlar