Appointing ne demek?

"Appointing" kelimesi, "appoint" (atamak, belirlemek) fiilinin şimdiki zaman hali olarak kullanılır ve "atama yapma" veya "belirleme" anlamlarına gelir.

Türkçede genellikle bir kişiyi resmi bir göreve, pozisyona ya da bir role atama sürecini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle doğrudan atama işlemini tanımlar.İşte "appointing" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The company is in the process of appointing a new Chief Financial Officer.

Şirket, yeni bir Mali İşler Müdürü atama sürecinde.


Appointing the right person for the job is crucial to our success.

İş için doğru kişiyi atamak, başarımız için hayati önem taşır.


The board is responsible for appointing the CEO of the company.

Yönetim kurulu, şirketin CEO'sunu atamaktan sorumludur.


He was involved in appointing committee members for the new project.

Yeni proje için komite üyelerini atama işlemine dahil oldu.


Appointing a representative to attend the meeting on our behalf is necessary.

Bizim adımıza toplantıya katılacak bir temsilci atamak gereklidir.

Yorumlar