Appointment book ne demek?

"Appointment book" ifadesi, "appointment" (randevu) ve "book" (kitap) kelimelerinden oluşur ve Türkçede "randevu defteri" olarak çevrilebilir.

Bu terim, özellikle doktorlar, kuaförler, iş danışmanları gibi profesyoneller tarafından kullanılan, gelecek randevuları planlamak ve kaydetmek için kullanılan bir defteri ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir organizasyon aracını tanımlar.İşte "appointment book" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She checked her appointment book to see if she was available next Wednesday.

Gelecek Çarşamba günü müsait olup olmadığını görmek için randevu defterine baktı.


Please write your name and time in the appointment book at the reception.

Lütfen adınızı ve zamanı resepsiyondaki randevu defterine yazın.


His appointment book is always full due to his popularity as a dentist.

Bir diş hekimi olarak popülaritesinden dolayı randevu defteri her zaman doludur.


The secretary updated the appointment book with the new meeting times.

Sekreter, randevu defterini yeni toplantı zamanlarıyla güncelledi.


I need to buy a new appointment book for next year; this one is almost full.

Gelecek yıl için yeni bir randevu defteri almalıyım; bu neredeyse dolu.

Yorumlar