Appointment letter ne demek?

"Appointment letter" ifadesi, "appointment" (atama, randevu) ve "letter" (mektup) kelimelerinden oluşur.

Türkçede genellikle "atama mektubu" olarak çevrilebilir

 Bu terim, özellikle bir kişinin resmi bir göreve atanmasını bildiren resmi bir mektup anlamında kullanılır.

Bu mektup genellikle işe alım süreçlerinde, bir kişinin yeni bir iş pozisyonu için seçildiğini ve işe başlama tarihleri, maaş bilgileri gibi detayları içerir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişinin bir pozisyona atanmasıyla ilgili resmi bir bildirimdir.İşte "appointment letter" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He received his appointment letter from the university, confirming his new position as a lecturer.

Üniversiteden atama mektubunu aldı, yeni görevi olan öğretim görevlisi pozisyonunu doğruladı.


Please sign the appointment letter and return it to the HR department as soon as possible.

Lütfen atama mektubunu imzalayın ve mümkün olan en kısa sürede İK departmanına iade edin.


The appointment letter outlined her responsibilities and the terms of her employment.

Atama mektubu, sorumluluklarını ve istihdam şartlarını açıklamaktadır.


After weeks of interviews, she finally received the appointment letter she had been waiting for.

Haftalar süren mülakatlar sonrasında, beklediği atama mektubunu nihayet aldı.


The company sends out appointment letters once the selection process is complete.

Şirket, seçim süreci tamamlandığında atama mektuplarını gönderir.

Yorumlar