Appointment ne demek?

"Appointment" kelimesi, "appoint" (atamak, belirlemek) kökünden türetilmiş olup, Türkçede "randevu" veya "atama" olarak çevrilebilir.

Bu kelime, belirlenen bir zamanda gerçekleşecek bir görüşme veya buluşmayı ifade eden "randevu" anlamının yanı sıra, bir kişinin resmi bir göreve atanması anlamında "atama" olarak da kullanılabilir.

Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle doğrudan bir zamanın veya görevin belirlenmesini ifade eder.İşte "appointment" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


I have a doctor's appointment at 10 AM tomorrow.

Yarın sabah saat 10'da doktor randevum var.


His appointment as the director was announced last week.

Direktör olarak ataması geçen hafta duyuruldu.


Please confirm your appointment by calling this number.

Lütfen bu numarayı arayarak randevunuzu teyit edin.


The appointment of a new CEO has created a lot of excitement within the company.

Yeni bir CEO'nun atanması şirket içinde büyük bir heyecan yarattı.


Can we schedule an appointment to discuss this further?

Bunu daha detaylı tartışmak için bir randevu ayarlayabilir miyiz?

Yorumlar