Apportion ne demek?

"Apportion" kelimesi, "bölüştürmek", "paylaştırmak" veya "dağıtmak" anlamına gelir.

Türkçede, özellikle kaynakların, sorumlulukların veya maliyetlerin belirli bireyler, gruplar veya birimler arasında adil veya belirlenmiş bir kurala göre dağıtılmasını ifade eder

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir şeylerin dağıtımını veya bölüştürülmesini tanımlar.İşte "apportion" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The profits were apportioned equally among all the partners.

Karlar tüm ortaklar arasında eşit olarak bölüştürüldü.


We need to apportion the costs of the project to the departments that will benefit from it.

Projeden fayda görecek departmanlara projenin maliyetlerini paylaştırmamız gerekiyor.


The committee must apportion responsibilities so that the workload is fairly distributed.

Komite, iş yükünün adil bir şekilde dağıtılması için sorumlulukları bölüştürmelidir.


They used a formula to apportion the funds among different charity organizations.

Fonları farklı hayır kurumları arasında dağıtmak için bir formül kullandılar.


It's important to apportion the available resources wisely to ensure efficiency.

Kaynakların verimliliği sağlamak için akıllıca bölüştürülmesi önemlidir.

Yorumlar