Apportioned ne demek?

"Apportioned" kelimesi, "apportion" (bölüştürmek, paylaştırmak, dağıtmak) fiilinin geçmiş zaman veya sıfat formudur. 

Türkçede "bölüştürülmüş", "paylaştırılmış" veya "dağıtılmış" anlamına gelir.

Bu kelime, genellikle kaynakların, maliyetlerin veya sorumlulukların belirlenen bir plana veya kurala göre adil bir şekilde bireyler, gruplar veya birimler arasında nasıl dağıtıldığını veya paylaşıldığını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan dağıtım veya bölüşüm işlemlerini tanımlar.İşte "apportioned" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The estate was apportioned among the heirs according to the will.

Miras, vasiyetnameye göre mirasçılar arasında bölüştürüldü.


Responsibilities were apportioned to team members based on their skills.

Sorumluluklar, takım üyelerinin becerilerine göre paylaştırıldı.


Revenue from the joint venture was apportioned equally between the two companies.

Ortak girişimden elde edilen gelir, iki şirket arasında eşit olarak dağıtıldı.


Tasks were apportioned so that no single volunteer felt overwhelmed.

Görevler, hiçbir gönüllünün aşırı yüklenmemesi için dağıtıldı.


The budget was carefully apportioned to maximize the impact of the funding.

Bütçe, fonların etkisini maksimize etmek için dikkatlice bölüştürüldü.

Yorumlar