Apportionment ne demek?

"Apportionment" kelimesi, "apportion" (bölüştürmek, paylaştırmak, dağıtmak) kökünden türetilmiş bir isim olup, Türkçede "bölüştürme", "dağıtım", "paylaştırma" anlamına gelir.

Bu terim, kaynakların, sorumlulukların veya hakların belirli bireyler, gruplar veya birimler arasında nasıl dağıtıldığını veya paylaşıldığını tanımlar.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle yasal, finansal veya organizasyonel bağlamlarda resmi bir dağıtım veya paylaşım sürecini ifade eder.İşte "apportionment" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The apportionment of seats in the legislature is based on population size.

Yasama organındaki koltukların dağılımı nüfus büyüklüğüne göre belirlenir.


There was a dispute over the apportionment of inheritance among the siblings.

Kardeşler arasında mirasın dağıtımı konusunda bir anlaşmazlık vardı.


The company's profits are subject to apportionment among the shareholders.

Şirketin karları, hissedarlar arasında paylaştırılmaya tabidir.


Apportionment of funds among different departments requires careful planning.

Fonların farklı departmanlar arasında dağıtımı dikkatli bir planlama gerektirir.


The apportionment of water resources is critical in regions affected by drought.

Kuraklıktan etkilenen bölgelerde su kaynaklarının bölüştürülmesi kritiktir.

Yorumlar