Appose ne demek?

"Appose" kelimesi, "yan yana koymak", "bitiştirmek" veya "yan yana getirmek" anlamlarına gelir.

Türkçede, genellikle iki veya daha fazla nesnenin veya unsurların fiziksel olarak yan yana getirilmesi veya birleştirilmesi sürecini ifade eder.

Bu kelime, aynı zamanda mecazi anlamda fikirler veya kavramlar arasında ilişki kurulması veya karşılaştırılması bağlamında da kullanılabilir.İşte "appose" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The artist chose to appose contrasting colors to highlight the tension in the composition.

Sanatçı, kompozisyondaki gerilimi vurgulamak için zıt renkleri yan yana koymayı tercih etti.


In the debate, he would appose his views against those of his opponent.

Tartışmada, görüşlerini rakibinin görüşlerine karşı koyardı.


The procedure requires the surgeon to appose the edges of the wound carefully.

Prosedür, cerrahın yara kenarlarını dikkatlice birleştirmesini gerektirir.


The new design apposes modern elements with traditional ones.

Yeni tasarım, modern unsurları geleneksel olanlarla yan yana getiriyor.


To solve the puzzle, you must appose the correct pieces next to each other.

Bulmacayı çözmek için, doğru parçaları birbirinin yanına koymalısınız.

Yorumlar