Apposition ne demek?

"Apposition" kelimesi, dil bilgisi terimi olarak "yan yana koyma" veya "ikincil ekleme" anlamlarına gelir.

Türkçede, genellikle bir cümlenin öznesine ek bilgi eklemek için kullanılan bir isim ya da ifadenin başka bir isimle yan yana getirilmesini ifade eder.

Örneğin, "John, my brother, is coming tonight." cümlesinde "my brother" ifadesi "John" ismine apposition'dır. Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle gramer bağlamında doğrudan bir dil yapısını tanımlar.İşte "apposition" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


In the sentence 'Alice, the manager, will handle your request,' 'the manager' is in apposition to 'Alice.'

"Alice, müdür, talebinizi ele alacak." cümlesinde, "müdür" ifadesi "Alice" ismiyle yan yana kullanılmıştır.


Using apposition can help clarify who or what you are talking about.

Apposition kullanmak, kimden veya neyden bahsettiğinizi açıklamaya yardımcı olabilir.


The phrase 'my friend' in 'Lisa, my friend, arrived late' is an example of apposition.

"Lisa, arkadaşım, geç geldi" cümlesindeki "arkadaşım" ifadesi bir apposition örneğidir.


Apposition is a grammatical construction that places a noun or noun phrase next to another noun for descriptive purposes.

Apposition, tanımlama amaçlı olarak bir ismi veya isim öbeğini başka bir ismin yanına koyan bir dilbilgisi yapısıdır.


Understanding apposition can improve your writing by adding detail and reducing ambiguity.

Apposition'ı anlamak, ayrıntı ekleyerek ve belirsizliği azaltarak yazınızı geliştirebilir.

Yorumlar