Appositive ne demek?

"Appositive" kelimesi, "apposition" (yan yana koyma) teriminin sıfat formu olup, Türkçede "iyelik bildiren" veya "tamlayan" anlamlarına gelir.

Bu terim, dilbilgisinde, genellikle bir isim veya isim öbeği tarafından tanımlanan veya açıklanan başka bir isim veya isim öbeğini ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; dil yapısını açıklamak için kullanılır.İşte "appositive" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


In the sentence 'My sister, a doctor, will join us,' 'a doctor' is an appositive that describes 'my sister.'

"Kız kardeşim, bir doktor, bize katılacak." cümlesinde, "bir doktor" ifadesi, "kız kardeşim"i açıklayan bir tamlayandır.


The appositive phrase 'a renowned historian' gives more information about the subject.

"Ünlü bir tarihçi" tamlayan öbeği, konu hakkında daha fazla bilgi verir.


You can set off appositive phrases with commas to clarify the meaning of the sentence.

Anlamı açıklamak için tamlayan öbekleri virgülle ayırabilirsiniz.


'My friend Alice' where 'Alice' serves as the appositive to 'my friend.'

"Arkadaşım Alice" cümlesinde "Alice", "arkadaşım" için bir tamlayan olarak hizmet eder.


Understanding how to use appositives effectively can enhance your writing style.

Tamlayanları etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı anlamak, yazı stilinizi geliştirebilir.

Yorumlar