Appositively ne demek?

"Appositively" kelimesi, "appositive" (tamlayan) teriminin zarf formu olup, Türkçede "tamlayan şekilde" veya "tamlayıcı bir biçimde" anlamlarına gelir.

Bu kelime, dilbilgisinde, genellikle bir ismi veya ifadeyi açıklamak için kullanılan başka bir isim veya ifadenin şeklini veya tarzını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir cümledeki sözdizimsel ilişkiyi tanımlamak için kullanılır.İşte "appositively" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The phrase 'my brother, an excellent guitarist,' uses 'an excellent guitarist' appositively.

"Kardeşim, mükemmel bir gitarist," ifadesi, "mükemmel bir gitarist"i tamlayıcı bir biçimde kullanır.


'The poet, a master of words,' describes the poet appositively.

"'Şair, sözcüklerin ustası,' şairi tamlayıcı bir şekilde tanımlar.


To clarify relationships in a sentence, one can use appositives appositively.

Bir cümledeki ilişkileri açıklamak için, tamlayanlar tamlayıcı bir biçimde kullanılabilir.


Her writing often employs metaphors appositively to enrich the narrative.

Onun yazımı sıklıkla anlatıyı zenginleştirmek için metaforları tamlayıcı bir şekilde kullanır.


Understanding how to use clauses appositively will improve your writing significantly.

Cümleleri tamlayıcı bir şekilde nasıl kullanacağınızı anlamak, yazınızı önemli ölçüde geliştirecektir.

Yorumlar