Appraisal ne demek?

"Appraisal" kelimesi, "değerlendirme" veya "takdir" anlamına gelir.

Türkçede genellikle bir şeyin değerini belirlemek veya bir durumu değerlendirmek için yapılan analiz veya inceleme sürecini ifade eder.

Bu kelime hem maddi şeylerin (örneğin, bir evin veya bir aracın) değerinin belirlenmesi bağlamında kullanılabilir, hem de performans değerlendirme gibi daha soyut süreçlerde kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle doğrudan değerlendirme işlemini tanımlar.İşte "appraisal" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appraisal of the house came in lower than expected.

Evin değerlendirmesi beklenenden daha düşük çıktı.


Annual performance appraisals help employees understand their strengths and weaknesses.

Yıllık performans değerlendirmeleri, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına yardımcı olur.


He disagreed with the appraisal of his work and requested a review.

İşinin değerlendirmesine katılmadı ve gözden geçirilmesini talep etti.


The insurance company required an appraisal of the jewelry before issuing the policy.

Sigorta şirketi, poliçeyi düzenlemeden önce mücevherlerin değerlendirilmesini istedi.


An appraisal is necessary to determine the fair market value of the property.

Mülkün adil piyasa değerini belirlemek için bir değerlendirme gerekir.

Yorumlar