Appraise ne demek?

"Appraise" kelimesi, "değerlemek" veya "değerini belirlemek" anlamlarına gelir.

Türkçede, bir şeyin maddi veya manevi değerini, niteliğini veya performansını değerlendirmek için yapılan analiz sürecini ifade eder.

Bu kelime, genellikle gayrimenkul değerlemesi, iş performansı değerlendirmesi veya bir ürünün kalitesinin belirlenmesi gibi durumlarda kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; değerlendirme işleminin doğrudan eylemini tanımlar.İşte "appraise" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Before making an offer, the buyer decided to appraise the property.

Teklif yapmadan önce alıcı, mülkü değerlemeye karar verdi.


The manager will appraise each team member's performance at the end of the year.

Yönetici, yıl sonunda her takım üyesinin performansını değerleyecek.


It is important to appraise the condition of the car before purchasing it.

Arabayı satın almadan önce durumunu değerlemek önemlidir.


The appraiser came to appraise the antique furniture for the estate sale.

Değerleyici, emlak satışı için antika mobilyaları değerlemeye geldi.


They hired an expert to appraise the value of the artwork.

Sanat eserinin değerini belirlemek için bir uzman tuttular.

Yorumlar