Appraised ne demek?

"Appraised" kelimesi, "appraise" (değerlemek, değerini belirlemek) fiilinin geçmiş zaman veya sıfat formudur.T

ürkçede "değerlenmiş" veya "değerlendirilmiş" anlamına gelir.

Bu kelime, genellikle bir nesnenin, mülkün veya performansın değerlendirilmiş olduğunu ifade eder ve genelde maddi değerlemelerde kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan değerlendirme işleminin tamamlandığını belirtir.İşte "appraised" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The house was appraised at a higher value than we expected.

Ev, beklediğimizden daha yüksek bir değerde değerlendirildi.


His performance was appraised as excellent by his supervisor.

Performansı, amiri tarafından mükemmel olarak değerlendirildi.


The jewelry was appraised before it was insured.

Mücevher sigortalanmadan önce değerlendirildi.


All the equipment has been appraised for the upcoming auction.

Tüm ekipman, yaklaşan açık artırma için değerlendirildi.


She felt relieved after her project was appraised positively.

Projesi olumlu değerlendirildikten sonra rahatlamış hissetti.

Yorumlar