Appraisee ne demek?

"Appraisee" kelimesi, "appraise" (değerlemek) fiilinden türetilmiş bir isim olup, Türkçede "değerlendirilen kişi" veya "değerlendirilen nesne" anlamına gelir.

Bu kelime, genellikle iş performansı değerlendirme süreçlerinde değerlendirilen çalışanı veya bir değerleme işlemine tabi tutulan mülk veya eşya gibi nesneleri ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir değerleme sürecindeki hedef kişi veya nesneyi tanımlar.


İşte "appraisee" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appraisee was nervous about the upcoming performance review.
Değerlendirilen kişi, yaklaşan performans değerlendirmesi hakkında gergindi.

Feedback was provided directly to the appraisee after the assessment.
Değerlendirme sonrasında geri bildirim doğrudan değerlendirilen kişiye verildi.

It is important for the appraisee to understand the criteria used in the appraisal.
Değerlendirilen kişinin değerleme kriterlerini anlaması önemlidir.

The appraisee should prepare by gathering all necessary documents and evidence of their work.
Değerlendirilen kişi, tüm gerekli belgeleri ve işlerinin kanıtlarını toplayarak hazırlık yapmalıdır.

Each appraisee received a summary of their appraisal results.
Her değerlendirilen kişi, değerleme sonuçlarının bir özetini aldı.

Yorumlar