Appraiser ne demek?

"Appraiser" kelimesi, "değerleyici" veya "eksper" anlamına gelir.

Türkçede, bir şeyin değerini belirlemekle görevli kişiyi ifade eder.

Bu terim, genellikle mülk değerlemesi, antika değerlemesi veya iş performansı değerlemesi gibi alanlarda kullanılır. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir kişinin mesleki rolünü veya görevini tanımlar.İşte "appraiser" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appraiser evaluated the house and estimated its market value.

Eksper, evi değerlendirip piyasa değerini tahmin etti.


An experienced appraiser is necessary to accurately assess the value of vintage jewelry.

Vintage mücevherlerin değerini doğru bir şekilde belirlemek için deneyimli bir değerleyici gereklidir.


The insurance company sent an appraiser to inspect the damage to the car.

Sigorta şirketi, arabada meydana gelen hasarı incelemesi için bir eksper gönderdi.


During the divorce proceedings, an appraiser was hired to determine the value of shared assets.

Boşanma süreci sırasında, ortak varlıkların değerini belirlemek için bir değerleyici tutuldu.


The appraiser's report was crucial for finalizing the loan approval.

Eksper raporu, kredi onayını tamamlamak için hayati önem taşıyordu.

Yorumlar