Appreciable ne demek?

"Appreciable" kelimesi, "farkedilir", "gözle görülür" veya "önemli" anlamlarına gelir.

Türkçede, bir miktarın, değişikliğin veya etkinin yeterince büyük veya önemli olduğu kadar belirgin olduğunu ifade eder.

Bu kelime genellikle olumlu bağlamlarda kullanılır ve bir şeyin yeterince önemli olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan bir şeyin ölçülebilir veya fark edilebilir bir büyüklüğe sahip olduğunu belirtir.İşte "appreciable" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


There has been an appreciable increase in the cost of living in recent years.

Son yıllarda yaşam maliyetinde farkedilir bir artış olmuştur.


The new policy had an appreciable effect on reducing traffic congestion.

Yeni politikanın trafik sıkışıklığını azaltma üzerinde gözle görülür bir etkisi oldu.


He made an appreciable effort to improve his skills.

Becerilerini geliştirmek için önemli bir çaba gösterdi.


The changes to the software resulted in appreciable improvements in performance.

Yazılımdaki değişiklikler, performansta farkedilir iyileştirmeler sağladı.


After the renovation, the house gained an appreciable increase in value.

Renovasyon sonrası, evin değerinde önemli bir artış oldu.

Yorumlar