Appreciate by something ne demek?

"Ifadesi "appreciate by something" genellikle "bir şey tarafından artmak" veya "bir şey sayesinde değer kazanmak" anlamlarına gelir.

Bu ifade, genellikle ekonomik veya finansal bağlamlarda kullanılarak bir varlığın veya mülkün değerinin belirli bir faktör veya etken sayesinde arttığını ifade eder.

Mecazi bir anlamı yoktur; genellikle doğrudan değer artışını tanımlar.İşte "appreciate by something" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The stock prices appreciated by 5% after the successful product launch.

Başarılı ürün lansmanından sonra hisse senedi fiyatları %5 arttı.


My understanding of the subject has appreciated by reading extensively on the topic.

Konu hakkında geniş çapta okuyarak konuyu anlama kapasitem arttı.


The value of the property appreciated by the improvements made to the infrastructure.

Altyapıya yapılan iyileştirmeler sayesinde mülkün değeri arttı.


His appreciation for fine arts grew appreciably by visiting museums around the world.

Dünya çapında müzeleri ziyaret ederek güzel sanatlara olan takdiri önemli ölçüde arttı.


Their investment appreciated by 20% in a year, thanks to a robust economic environment.

Sağlam bir ekonomik ortam sayesinde yatırımları bir yılda %20 değer kazandı.

Yorumlar