Appreciate in value ne demek?

"Ifadesi "appreciate in value" Türkçede "değer kazanmak" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle mülk, hisse senetleri, sanat eserleri gibi varlıkların zamanla ekonomik değerlerinin artışını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; somut veya finansal değer artışını doğrudan tanımlar.İşte "appreciate in value" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Real estate in this area tends to appreciate in value over time.

Bu bölgedeki gayrimenkullerin değeri zamanla genellikle artar.


Antique furniture can appreciate in value if well-maintained.

İyi bakıldığında antika mobilyalar değer kazanabilir.


Investments in renewable energy have started to appreciate in value significantly.

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar önemli ölçüde değer kazanmaya başladı.


The artwork has appreciated in value since it was purchased at an auction.

Eser, bir açık artırmada satın alındığından beri değer kazandı.


As the demand for electric vehicles increases, their resale value may also appreciate in value.

Elektrikli araçlara olan talep arttıkça, yeniden satış değerleri de değer kazanabilir.

Yorumlar