Appreciating ne demek?

"Appreciating" kelimesi, "appreciate" fiilinin şimdiki zaman veya sürekli zaman hali olup, Türkçede "takdir etmek", "değerini bilmek", "artmak" gibi anlamlara gelir.

Bu ifade, genellikle bir kişinin bir durumun veya başkasının çabalarının değerini anlama sürecini veya bir varlık veya para biriminin değerinin artışını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; hem somut (finansal değer artışı) hem de soyut (bir şeyin değerini anlama) durumları tanımlamak için kullanılır.İşte "appreciating" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


I am appreciating the complexity of this issue more each day.

Bu sorunun karmaşıklığını her geçen gün daha fazla takdir ediyorum.


The local currency has been appreciating against the dollar for several months.

Yerel para birimi birkaç aydır dolara karşı değer kazanıyor.


He is appreciating the importance of maintaining a healthy lifestyle.

Sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmenin önemini takdir ediyor.


The artwork is appreciating in value due to the artist's growing popularity.

Sanatçının artan popülaritesi nedeniyle eserin değeri artıyor.


We are appreciating every moment of our vacation in this beautiful place.

Bu güzel yerdeki tatilimizin her anını takdir ediyoruz.

Yorumlar