Appreciation for something ne demek?

"Ifadesi "appreciation for something" Türkçede "bir şeye olan takdir" veya "bir şeye olan minnettarlık" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle bir durum, eylem veya nesne hakkında olumlu duyguları ifade etmek için kullanılır.

Bu olumlu duygular genellikle kişinin o şeyin değerini anlaması, önemini fark etmesi veya sağladığı faydalardan memnuniyet duyması şeklinde olabilir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişinin bir şeye karşı hissettiği takdir veya memnuniyeti belirtir.İşte "appreciation for something" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She has a deep appreciation for classical music.

Klasik müziğe derin bir takdiri var.


We would like to show our appreciation for your generous donation.

Cömert bağışınız için minnettarlığımızı göstermek istiyoruz.


His appreciation for her support during difficult times was evident.

Zor zamanlarda ona verdiği destek için takdiri açıktı.


There's been growing appreciation for sustainable living practices.

Sürdürülebilir yaşam pratiklerine olan takdir artıyor.


I have developed an appreciation for the complexities of this project.

Bu projenin karmaşıklıklarına karşı bir takdir geliştirdim.

Yorumlar