Appreciation ne demek?

"Appreciation" kelimesi, "takdir", "minnettarlık", veya "değer artışı" anlamlarına gelir.

Türkçede genellikle bir kişinin bir durumu veya başka bir kişinin çabalarını takdir etme hissini veya bir varlık veya mülkün zaman içinde değer kazanması durumunu ifade eder.

Bu kelime aynı zamanda birinin bir şeyin güzelliğini veya önemini anlama yeteneği anlamında da kullanılabilir. Mecazi anlam taşıyan kullanımlarında, bir kişinin başka birine veya bir duruma gösterdiği derin takdir ve saygıyı belirtebilir.İşte "appreciation" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Your appreciation for the arts is truly remarkable.

Sanatlara olan takdirin gerçekten dikkate değer.


I want to express my appreciation for all your hard work.

Tüm sıkı çalışmanız için minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.


The appreciation of the dollar has impacted international trade.

Doların değer kazanması uluslararası ticareti etkiledi.


We hold a deep appreciation for the support we've received from the community.

Topluluktan aldığımız desteğe derin bir minnettarlık duyuyoruz.


There's been a significant appreciation in the value of our house over the past five years.

Geçen beş yıl içinde evimizin değerinde önemli bir artış oldu.

Yorumlar