Appreciative ne demek?

"Appreciative" kelimesi, "minnettar", "takdir eden" veya "değerini bilen" anlamlarına gelir.

Türkçede, bir kişinin bir durum, eylem veya nesneye olumlu tepki göstermesi ve bunun değerini anlaması durumunu ifade eder. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişinin takdirini veya memnuniyetini belirtir.İşte "appreciative" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She was very appreciative of the support she received during her illness.

Hastalığı sırasında aldığı destekten dolayı çok minnettardı.


The audience was appreciative, applauding loudly at the end of the performance.

Seyirci takdir ediciydi, performansın sonunda şiddetle alkışladı.


He is always appreciative of constructive feedback.

O, her zaman yapıcı geri bildirimden memnun kalır.


I'm appreciative of the efforts everyone made to surprise me on my birthday.

Doğum günümde beni şaşırtmak için herkesin gösterdiği çabayı takdir ediyorum.


Being appreciative can lead to better relationships and more positive environments.

Takdir edici olmak, daha iyi ilişkilere ve daha pozitif ortamlara yol açabilir.

Yorumlar