Apprehend ne demek?

"Apprehend" kelimesi, "yakalamak" veya "anlamak" anlamına gelir.

Türkçede, bu kelime genellikle iki farklı bağlamda kullanılır: birincisi, bir suçluyu veya şüpheliyi yakalama eylemi ile ilgili; ikincisi, bir konsepti veya fikri kavrama, anlama anlamında.

Mecazi anlamda kullanıldığında, bir fikri veya düşünceyi "yakalamak" şeklinde bir kavrayışı ifade edebilir.İşte "apprehend" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The police were able to apprehend the thief within hours of the robbery.

Polis, soygundan birkaç saat sonra hırsızı yakalayabildi.


I find it difficult to apprehend the complexities of quantum mechanics.

Kuantum mekaniğinin karmaşıklıklarını anlamakta zorlanıyorum.


The fugitive was apprehended at the border trying to flee the country.

Kaçak, ülkeden kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı.


To fully appreciate the poem, one must first apprehend its historical context.

Şiiri tam olarak takdir etmek için, önce tarihi bağlamını anlamak gerekir.


She apprehended that she might be misunderstood.

Yanlış anlaşılacağını fark etti veya kavradı.

Yorumlar