Apprehended ne demek?

"Apprehended" kelimesi, "apprehend" (yakalamak, anlamak) fiilinin geçmiş zaman hali olup, "yakalanmış" veya "anlaşılmış" anlamına gelir.

Türkçede, bu kelime genellikle bir suçlunun veya şüphelinin polis tarafından yakalandığını ifade ederken kullanılır.

Aynı zamanda, bir fikrin veya konseptin tam olarak anlaşıldığını belirtmek için de kullanılabilir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan birinin yakalanmasını veya bir şeyin kavranılmasını tanımlar.İşte "apprehended" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The suspect was apprehended after a short chase.

Şüpheli kısa bir kovalamaca sonrası yakalandı.


Once the concept was fully apprehended, the students were able to solve the problem.

Konsept tamamen anlaşıldığında, öğrenciler problemi çözebildiler.


The fugitives were apprehended at the airport by the authorities.

Kaçaklar, yetkililer tarafından havaalanında yakalandı.


The thief was apprehended with the stolen goods in his possession.

Hırsız, çalıntı mallarla birlikte yakalandı.


The gravity of the situation was finally apprehended by all involved.

Durumun ciddiyeti sonunda tüm ilgililer tarafından anlaşıldı.

Yorumlar