Apprehending ne demek?

"Apprehending" kelimesi, "yakalamak" veya "anlamak" anlamında kullanılan "apprehend" fiilinin şimdiki zaman veya sürekli zaman hali olup, Türkçede "yakalama" veya "anlama" sürecini ifade eder.

Bu kelime genellikle polis veya güvenlik güçlerinin bir suçluyu veya şüpheliyi yakalama eylemini veya bir kişinin bir konsepti veya durumu kavrama çabasını tanımlar. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan yakalama veya anlama eylemlerini belirtir.İşte "apprehending" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The police are actively apprehending the suspects involved in the robbery.

Polis, soyguna karışan şüphelileri aktif bir şekilde yakalıyor.


She spent the semester apprehending the basics of molecular biology.

Dönemi moleküler biyolojinin temellerini anlamaya harcadı.


The security team is apprehending the intruder who breached the facility.

Güvenlik ekibi, tesisi ihlal eden davetsizi yakalıyor.


He was apprehending the complex theories presented in the lecture.

Dersde sunulan karmaşık teorileri anlamaya çalışıyordu.


Authorities are apprehending that this approach may lead to more problems.

Yetkililer, bu yaklaşımın daha fazla soruna yol açabileceğini kavramaktalar.

Yorumlar