Apprehensible ne demek?

"Apprehensible" kelimesi, "anlaşılabilir" veya "kavranabilir" anlamına gelir.

Türkçede, bir konseptin, fikrin veya durumun kolaylıkla anlaşılabilir veya kavranabilir olduğunu ifade eder.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir şeyin anlama sürecini tanımlar ve genellikle bilgi veya konuların erişilebilirliği ve anlaşılabilirliği bağlamında kullanılır.İşte "apprehensible" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The instructions should be clear and apprehensible to everyone.

Talimatlar herkes tarafından açık ve anlaşılabilir olmalıdır.


The concept of relativity is not immediately apprehensible for most people.

Görelilik kavramı çoğu insan için hemen anlaşılabilir değildir.


They aimed to make the scientific information apprehensible to the layperson.

Bilimsel bilgileri sıradan bir kişi için anlaşılabilir hale getirmeyi amaçladılar.


The teacher's ability to make complex subjects apprehensible is commendable.

Öğretmenin karmaşık konuları anlaşılabilir kılma yeteneği takdire şayandır.


To be effective, the policy changes must be apprehensible to all stakeholders.

Etkili olabilmek için, politika değişiklikleri tüm paydaşlar tarafından anlaşılabilir olmalıdır.

Yorumlar