Apprehension ne demek?

"Apprehension" kelimesi, "endişe", "kaygı", veya "anlama", "kavrama" anlamlarına gelir.

Türkçede, genellikle bir olayın olumsuz sonuçlarına dair endişe duymak veya bir durumu mental olarak anlama sürecini ifade eder.

Bu kelime, hem somut bir durumun anlaşılması hem de özellikle gelecekteki olaylara yönelik belirsizlik veya korku durumlarını tanımlamak için kullanılır.İşte "apprehension" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


There is a general sense of apprehension about the upcoming elections.

Yaklaşan seçimlerle ilgili genel bir endişe var.


His apprehension of the new software was quick, thanks to his background in IT.

IT alanındaki geçmişi sayesinde, yeni yazılımı hızlıca kavradı.


The police announced the apprehension of the fugitive last night.

Polis, kaçağın dün gece yakalandığını duyurdu.


She felt a wave of apprehension as she stepped onto the stage.

Sahneye adım attığında bir endişe dalgası hissetti.


Effective communication can reduce apprehension in a team.

Etkili iletişim, bir takımdaki endişeyi azaltabilir.

Yorumlar