Apprehensive ne demek?

"Apprehensive" kelimesi, "endişeli" veya "kaygılı" anlamına gelir.

Türkçede, bir kişinin gelecekte olabilecek olumsuz olaylar hakkında duyduğu endişe veya korkuyu ifade eder.

Bu kelime, genellikle bir durumun veya sonucun potansiyel olarak kötü olabileceği konusundaki belirsizlik ve kaygıyı belirtmek için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişinin hissettiği duygusal durumu tanımlar.İşte "apprehensive" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She was apprehensive about moving to a new city.

Yeni bir şehre taşınma konusunda endişeliydi.


He felt apprehensive before the job interview.

İş görüşmesinden önce kaygılı hissetti.


The team was apprehensive about the new project's success.

Ekip, yeni projenin başarısı konusunda endişeliydi.


Despite her excitement, she was still apprehensive about her first solo flight.

Heyecanına rağmen, ilk solo uçuşu konusunda hala endişeliydi.


Parents can often be apprehensive about their children's safety on the internet.

Ebeveynler genellikle çocuklarının internet üzerindeki güvenliği konusunda kaygılı olabilirler.

Yorumlar