Apprehensively ne demek?

"Apprehensively" kelimesi, "endişeli bir şekilde" veya "kaygılı bir şekilde" anlamına gelir.

Türkçede, bir kişinin gelecekte olabilecek olumsuz olaylar hakkında hissettiği endişe veya korkuyu ifade eden bir zarf olarak kullanılır.

Bu kelime, genellikle bir durumun veya sonucun potansiyel olarak kötü olabileceği konusundaki belirsizlik ve kaygıyı belirtmek için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir kişinin hissettiği duygusal durumu tanımlar.İşte "apprehensively" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She looked around apprehensively as she walked through the unfamiliar neighborhood.

Tanımadığı mahallede yürürken endişeli bir şekilde etrafa baktı.


He answered the phone apprehensively, unsure of who might be calling.

Kimin aradığından emin olmadan, telefonu kaygılı bir şekilde açtı.


The students waited apprehensively for the exam results to be announced.

Öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını endişeli bir şekilde beklediler.


She opened the letter apprehensively, fearing bad news.

Kötü haberlerden korkarak mektubu endişeli bir şekilde açtı.


Parents watched apprehensively as their children played near the busy street.

Ebeveynler, çocukları yoğun caddeye yakın bir şekilde oynarken kaygılı bir şekilde izlediler.

Yorumlar