Apprenticed ne demek?

"Apprenticed" kelimesi, "çırak olarak çalıştırılmış" veya "çırak olarak eğitilmiş" anlamına gelir.

Türkçede, bir kişinin belirli bir alanda usta bir kişinin gözetimi altında öğrenim ve çalışma sürecine başlamış olmasını ifade eder.

Bu kelime genellikle geçmiş zaman ifadelerinde kullanılır ve kişinin çırak olarak resmi veya gayri resmi bir eğitime başladığı anlamına gelir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir eğitim sürecini tanımlar.İşte "apprenticed" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He was apprenticed to a tailor at the age of sixteen.

On altı yaşında bir terziye çırak olarak çalıştırıldı.


After she graduated from high school, she was apprenticed in a renowned chef's kitchen.

Liseyi bitirdikten sonra tanınmış bir şefin mutfağında çırak olarak eğitildi.


Many young craftsmen are apprenticed in workshops to learn their trade.

Birçok genç zanaatkar, mesleklerini öğrenmek için atölyelerde çırak olarak çalıştırılır.


He was apprenticed at a young age and learned the skills of a blacksmith.

Genç yaşta çırak olarak eğitildi ve bir demircinin becerilerini öğrendi.


In her biography, it is mentioned that she was apprenticed under a famous painter.

Biyografisinde, ünlü bir ressamın yanında çırak olarak eğitildiği belirtiliyor.

Yorumlar