Apprenticeship ne demek?

"Apprenticeship" kelimesi, "çıraklık" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir kişinin belirli bir meslek veya sanatı öğrenmek için usta bir kişinin yanında resmi bir eğitim ve çalışma sürecine girdiği dönemi ifade eder.

Bu terim, kişinin hem teorik hem de pratik bilgileri edindiği, belirli bir süre boyunca deneyim kazandığı bir öğrenim sürecini tanımlar. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan mesleki eğitimi ifade eder.İşte "apprenticeship" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He completed a two-year apprenticeship in carpentry.

İki yıllık bir marangozluk çıraklığı tamamladı.


Apprenticeships are vital for teaching practical skills in many trades.

Çıraklıklar, birçok meslekte pratik beceriler öğretmek için hayati öneme sahiptir.


During her apprenticeship, she learned a great deal about plumbing.

Çıraklık döneminde, tesisatçılık hakkında çok şey öğrendi.


Many chefs start their careers with an apprenticeship in a professional kitchen.

Birçok şef, profesyonel bir mutfakta çıraklık yaparak kariyerlerine başlar.


The apprenticeship program aims to bridge the gap between education and employment.

Çıraklık programının amacı, eğitim ile istihdam arasındaki boşluğu kapatmaktır.

Yorumlar