Appressed ne demek?

"Appressed" kelimesi, "yapışık", "bitişik" veya "sıkıca basılmış" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bitkilerin veya vücut parçalarının bir yüzeye veya birbirine sıkıca yapıştığı durumları ifade eder.

Biyoloji ve botanikte yaygın olarak kullanılan bu terim, özellikle yaprak, saç veya diğer yapıların ana gövdeye veya birbirine yakın şekilde tutunmasını tanımlar. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan fiziksel bir durumu tanımlar.İşte "appressed" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The leaves are appressed against the stem, making them difficult to pluck.

Yapraklar gövdeye sıkıca yapışık olduğundan koparması zor oluyor.


In this species, the hairs on the fruit are appressed, giving it a smooth texture.

Bu türde, meyve üzerindeki tüyler yapışık durumda, ona pürüzsüz bir dokunuş veriyor.


The feathers of the bird were appressed tightly to its body, helping it stay insulated in cold weather.

Kuşun tüyleri vücuduna sıkıca yapışıktı, soğuk havada izole kalmasına yardımcı oluyordu.


Appressed branches of the bush provide dense coverage, making it a good shelter for small animals.

Çalının yapışık dalları yoğun bir örtü sağlar, bu da onu küçük hayvanlar için iyi bir sığınak yapar.


The appressed scales on the snake's skin are characteristic of its species.

Yılanın derisindeki yapışık pullar türünün karakteristik özelliklerindendir.

Yorumlar