Apprise ne demek?

"Apprise" kelimesi, "bilgilendirmek" anlamına gelir

Türkçede, genellikle bir kişiyi bir konu, olay veya durum hakkında bilgi sahibi yapma sürecini ifade eder.

Bu kelime, doğrudan ve açık bir şekilde birinin önemli veya gerekli bilgilerle donatılmasını tanımlar. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir bilgilendirme eylemini belirtir.İşte "apprise" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


Please apprise the team of the changes in the project schedule.

Lütfen takımı proje programındaki değişiklikler konusunda bilgilendirin.


The manager apprised us of the new regulations during the meeting.

Yönetici, toplantı sırasında bizi yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirdi.


It is important to apprise customers of any delays in delivery.

Müşterileri teslimat gecikmeleri hakkında bilgilendirmek önemlidir.


I will apprise you of any updates as soon as they are available.

Herhangi bir güncelleme olduğunda sizi hemen bilgilendireceğim.


The consultant was hired to apprise the company of industry trends.

Danışman, şirketi endüstri trendleri hakkında bilgilendirmek için tutuldu.

Yorumlar