Apprise someone of something ne demek?

"Ifadesi "apprise someone of something" Türkçede "birini bir şey hakkında bilgilendirmek" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle resmi veya önemli bir bilginin iletilmesini ifade eder ve kişinin alması gereken bilgileri doğrudan aktarır.

Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bilgilendirme eylemini belirtir.İşte "apprise someone of something" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The director will apprise the board of the latest developments.

Müdür, yönetim kurulunu son gelişmeler hakkında bilgilendirecek.


It's the doctor's duty to apprise patients of the risks involved in the surgery.

Doktorun görevi, hastaları ameliyatla ilgili riskler konusunda bilgilendirmektir.


Please apprise me of any changes to the plan.

Lütfen plana ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda beni bilgilendirin.


The team leader apprised her team of the deadline extension.

Takım lideri, ekibini teslim tarihinin uzatıldığı konusunda bilgilendirdi.


Human resources must apprise employees of the new workplace policies.

İnsan kaynakları, çalışanları yeni iş yeri politikaları hakkında bilgilendirmelidir.

Yorumlar