Apprised ne demek?

"Apprised" kelimesi, "bilgilendirilmiş" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir kişinin belirli bir konu veya durum hakkında gerekli veya önemli bilgileri aldığını ifade eder.

Bu kelime genellikle geçmiş zaman formunda kullanılır ve birinin bir konuda tamamen bilgi sahibi yapıldığını gösterir. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir bilgilendirme durumunu tanımlar.İşte "apprised" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The employees were apprised of the changes in company policy.

Çalışanlar şirket politikasındaki değişiklikler hakkında bilgilendirildi.


I was apprised of the situation before I made any decisions.

Herhangi bir karar vermeden önce durum hakkında bilgilendirildim.


The manager made sure that all team members were apprised of the project updates.

Yönetici, tüm takım üyelerinin proje güncellemeleri hakkında bilgilendirildiğinden emin oldu.


She was apprised of the risks involved with the investment.

Yatırımla ilgili riskler hakkında bilgilendirildi.


Once we were apprised of the delay, we adjusted our plans accordingly.

Gecikme hakkında bilgilendirildikten sonra planlarımızı buna göre ayarladık.

Yorumlar