Apprising ne demek?

"Apprising" kelimesi, "bilgilendirme" anlamına gelir.

Türkçede, bir kişi veya grup bir konu hakkında güncel ve önemli bilgilerle donatılırken kullanılan bir terimdir.

Bu, genellikle süreç halindeki bir eylemi ifade eder, yani bilgi aktarımı o an gerçekleşmekte olduğu zamanlarda kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir bilgi aktarım sürecini tanımlar.İşte "apprising" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The director is currently apprising the staff of the upcoming changes.

Müdür şu anda personeli yaklaşan değişiklikler hakkında bilgilendiriyor.


We spent the morning apprising the new interns of our office procedures.

Sabahı, yeni stajyerleri ofis prosedürlerimiz hakkında bilgilendirerek geçirdik.


He was busy apprising his client of the latest developments in the case.

Müvekkilini davada son gelişmeler hakkında bilgilendirmekle meşguldü.


The project leader is responsible for apprising all team members of the timeline adjustments.

Proje lideri, tüm takım üyelerini zaman çizelgesi ayarlamaları hakkında bilgilendirme sorumluluğuna sahiptir.


They are apprising the community about the new recycling policies.

Yeni geri dönüşüm politikaları hakkında toplumu bilgilendiriyorlar.

Yorumlar