Approach ne demek?

"Approach" kelimesi İngilizcede "yaklaşmak" veya "yaklaşım" anlamına gelir.

Türkçede, bir yere veya bir nesneye fiziksel olarak yaklaşma eylemini veya bir sorunu çözmek için kullanılan yöntem veya teknik olarak kullanılan bir kavramı ifade eder.

Mecazi anlamda, bir konuya veya problem çözümüne getirilen özgün perspektif veya metodolojiyi belirtmek için de kullanılır.İşte "approach" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


As we approached the old house, an eerie feeling took over.

Eski eve yaklaştıkça ürkütücü bir his bizi sardı.


Her approach to solving complex problems is very systematic.

Karmaşık problemleri çözme yaklaşımı çok sistemlidir.


The plane began its approach to the airport.

Uçak havaalanına iniş için yaklaşmaya başladı.


We need a new approach to handle customer complaints more effectively.

Müşteri şikayetlerini daha etkili bir şekilde ele almak için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var.


He's friendly in his approach to everyone he meets.

Tanıştığı herkese karşı yaklaşımı dostçadır.

Yorumlar