Approachable ne demek?

"Approachable" kelimesi, "yaklaşılabilir" veya "erişilebilir" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir kişinin veya bir nesnenin kolayca iletişim kurulabilir veya erişilebilir olduğunu ifade eder.

İnsanlar için kullanıldığında, kişinin dostça ve konuşmaya açık olduğunu; nesneler veya konular için kullanıldığında ise kolayca anlaşılabilir veya erişilebilir olduğunu belirtir. Mecazi bir anlam taşımayabilir; doğrudan bir kişi veya nesnenin kolayca erişilebilir veya iletişim kurulabilir olma özelliğini tanımlar.İşte "approachable" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The manager is very approachable, always willing to listen to staff concerns.

Yönetici çok yaklaşılabilir, personelin endişelerini dinlemeye her zaman isteklidir.


Our new software is designed to be approachable for users of all skill levels.

Yeni yazılımımız, tüm beceri seviyelerindeki kullanıcılar için erişilebilir olacak şekilde tasarlandı.


Despite his fame, he remains approachable and down-to-earth.

Şöhretine rağmen, o hala yaklaşılabilir ve mütevazıdır.


We need to make these instructions more approachable for the average consumer.

Bu talimatları ortalama tüketici için daha erişilebilir hale getirmemiz gerekiyor.


Her friendly and approachable manner makes her an excellent teacher.

Onun dostça ve yaklaşılabilir tavırları onu mükemmel bir öğretmen yapar.

Yorumlar