Approached ne demek?

"Approached" kelimesi, "yaklaştı" veya "yaklaşıldı" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir nesne veya kişinin bir yere veya bir şeye fiziksel veya mecazi olarak yaklaşması durumunu ifade eder.

Mecazi anlamda, bir konuyu ele alma şekli veya bir meseleye başlama şeklini tanımlayabilir.İşte "approached" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


As we approached the city, the skyline became visible.

Şehre yaklaştıkça, silüet görünür oldu.


He approached the problem with a clear and logical method.

Probleme açık ve mantıklı bir yöntemle yaklaştı.


The deadline approached, increasing the team's anxiety.

Teslim tarihi yaklaştıkça, takımın kaygısı arttı.


She was approached by several companies for job offers.

Birkaç şirket tarafından iş teklifleriyle yaklaşıldı.


As the storm approached, we prepared to evacuate.

Fırtına yaklaştıkça, tahliye olmaya hazırlandık.

Yorumlar