Approbate ne demek?

"Approbate" kelimesi, "onaylamak" anlamına gelir.

Türkçede, bir fikri, eylemi veya kararı resmi olarak kabul etmek veya desteklemek anlamında kullanılır.

Mecazi bir anlam taşımaz; genellikle resmi veya yasal onaylama sürecini ifade eder.İşte "approbate" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The board will need to approbate the new policy before it is implemented.

Yeni politika uygulanmadan önce kurul tarafından onaylanması gerekecek.


Her thesis was approbated by the university committee.

Tezi üniversite komitesi tarafından onaylandı.


We are waiting for the senior management to approbate our project.

Üst yönetimin projemizi onaylamasını bekliyoruz.


The changes were approbated after much deliberation.

Değişiklikler, uzun müzakereler sonucunda onaylandı.


Once the contract is approbated, we can proceed with the next steps.

Sözleşme onaylandıktan sonra bir sonraki adımlara geçebiliriz.

Yorumlar