Approbation ne demek?

"Approbation" kelimesi, "onay" veya "takdir" anlamına gelir.

Türkçede, bir eylemi, kararı veya fikri resmi veya genel olarak kabul etme ve onaylama durumunu ifade eder.

Aynı zamanda, bir kişinin veya grubun bir eylemi veya başarısı karşısında olumlu değerlendirme yapması ve takdirde bulunması anlamında da kullanılabilir. Mecazi bir anlamı yoktur; doğrudan onaylama ve takdir etmeyi belirtir.İşte "approbation" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


He received the approbation of his peers for his work on the project.

Proje üzerindeki çalışmaları için meslektaşlarının onayını aldı.


The new policy was met with widespread approbation.

Yeni politika geniş çapta onay gördü.


She earned the approbation of her superiors with her innovative approach.

Yenilikçi yaklaşımıyla üstlerinin takdirini kazandı.


The author's latest book has gained the approbation of critics and readers alike.

Yazarın son kitabı, eleştirmenlerin ve okuyucuların beğenisini kazandı.


Approbation from the committee is required to move forward with the plan.

Planla ilerlemek için komitenin onayı gereklidir.

Yorumlar