Appropriacy ne demek?

"Appropriacy" kelimesi, "uygunluk" anlamına gelir.

Türkçede, bir duruma, bağlama veya kültüre uygun olma durumunu ifade eder.

Bu terim genellikle, dil kullanımı, davranışlar veya seçimlerin belirli bir duruma veya sosyal normlara ne kadar uygun olduğunu belirtmek için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan bir şeyin uygun veya kabul edilebilir olma durumunu tanımlar.İşte "appropriacy" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The appropriacy of your attire will be important at the formal event.

Resmi etkinlikte giysilerinizin uygunluğu önemli olacak.


Language teachers often discuss the appropriacy of certain words in different contexts.

Dil öğretmenleri sıklıkla farklı bağlamlarda belirli kelimelerin uygunluğunu tartışır.


She questioned the appropriacy of the joke in such a serious meeting.

O, ciddi bir toplantıda şakanın uygunluğunu sorguladı.


Evaluating the appropriacy of the content for younger audiences is essential.

Genç izleyiciler için içeriğin uygunluğunu değerlendirmek esastır.


The appropriacy of the procedure in these specific conditions was confirmed by the expert.

Prosedürün bu özel koşullardaki uygunluğu uzman tarafından onaylandı.

Yorumlar