Appropriate for someone ne demek?

"Appropriate for someone" ifadesi, "birine uygun" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle bir kişinin yaşına, cinsiyetine, mesleğine veya kişisel tercihlerine uygun olan şeyleri ifade eder.

Bu ifade, bir durumun veya nesnenin belli bir kişi için uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Mecazi bir anlam içermez; doğrudan uygunluk durumunu belirtir.İşte "appropriate for someone" ifadesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


This book is not appropriate for young children due to its complex themes.

Karmaşık temaları nedeniyle bu kitap küçük çocuklar için uygun değil.


The training program is specifically designed to be appropriate for new employees.

Eğitim programı özellikle yeni çalışanlar için uygun olacak şekilde tasarlandı.


Is this level of difficulty appropriate for someone just starting to learn the language?

Bu zorluk seviyesi, dili yeni öğrenmeye başlayan biri için uygun mu?


They made sure the content was appropriate for audiences of all ages.

İçeriğin her yaş grubundaki izleyiciler için uygun olmasını sağladılar.


It's important to choose a gift that is appropriate for the recipient's tastes.

Alıcının zevklerine uygun bir hediye seçmek önemlidir.

Yorumlar