Appropriate ne demek?

"Appropriate" kelimesi İngilizcede "uygun" veya "elverişli" anlamına gelir.

Türkçede, bir duruma, ortama veya ihtiyaca uygun olma durumunu ifade eder.

Ayrıca, özellikle fon veya kaynak kullanımı bağlamında "kaynak ayırmak" veya "tahsis etmek" anlamında da kullanılabilir. Mecazi kullanımı olabilir; özellikle bir durum veya sorunla başa çıkma şeklini belirtirken kullanılabilir.İşte "appropriate" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


It's important to wear appropriate clothing for the weather.

Havaya uygun giysiler giymek önemlidir.


The company appropriated additional funds for the new project.

Şirket, yeni proje için ek bütçe ayırdı.


She always knows the appropriate thing to say in difficult situations.

Zor durumlarda her zaman ne söyleneceğini bilir.


Is this movie appropriate for children?

Bu film çocuklar için uygun mu?


They questioned whether it was appropriate to invest in such a risky venture.

Böylesine riskli bir girişime yatırım yapmanın uygun olup olmadığını sorguladılar.

Yorumlar