Appropriated ne demek?

"Appropriated" kelimesi, "tahsis edilmiş" veya "ayrılmış" anlamına gelir.

Türkçede, genellikle resmi olarak belirli bir amaç için para veya kaynakların ayrılmasını ifade eder.

Mecazi bir anlam taşıyabilir, bu durumda bir kültürel veya fikri öğenin başka bir kültür veya grup tarafından alınıp kullanılmasını belirtir.İşte "appropriated" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


The government appropriated funds for the infrastructure project.

Hükümet, altyapı projesi için fonları tahsis etti.


A large sum of money was appropriated by the school for new technology equipment.

Okul, yeni teknoloji ekipmanları için büyük bir para miktarını ayırdı.


The artist was criticized for appropriating cultural symbols that were not part of her heritage.

Sanatçı, mirası parçası olmayan kültürel simgeleri kullanmakla eleştirildi.


They appropriated his ideas without giving him any credit.

Onun fikirlerini ona hiçbir kredi vermeden kullandılar.


The funds were appropriated incorrectly, leading to a budget shortfall.

Fonlar yanlış bir şekilde tahsis edildi, bu da bütçe açığına yol açtı.

Yorumlar