Appropriately ne demek?

"Appropriately" kelimesi, "uygun bir şekilde" anlamına gelir.

Türkçede, bir duruma, bağlama veya ihtiyaca uygun olarak davranıldığını veya bir şeyin yapıldığını ifade eder.

Bu kelime genellikle, bir eylemin veya tepkinin belirli bir durum veya standartlara uygunluğunu vurgulamak için kullanılır. Mecazi bir anlam taşımaz; doğrudan uygun davranış veya eylemi belirtir.İşte "appropriately" kelimesinin kullanıldığı İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:


She dressed appropriately for the formal dinner.

Resmi akşam yemeği için uygun bir şekilde giyindi.


The company responded appropriately to the complaints.

Şirket, şikayetlere uygun bir şekilde yanıt verdi.


It is important to react appropriately in emergency situations.

Acil durumlarda uygun bir şekilde tepki vermek önemlidir.


The teacher appropriately adjusted the lesson to suit the students' needs.

Öğretmen, dersi öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ayarladı.


Funds must be used appropriately to ensure they benefit the intended projects.

Fonların amaçlanan projelere fayda sağlamasını garanti etmek için uygun bir şekilde kullanılması gerekir.

Yorumlar